KazaniaNauczanie Video


No Videos found.

Artykuły

 

Spotykamy się w Białymstoku

Jesteśmy społecznością ludzi narodzonych na nowo z łaski Bożej. Naszą wiarę opieramy tylko i wyłącznie na Słowie Bożym.

Co mówi pismo?

Rzymian 16-18: „Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Bogaku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda potem Greka.
W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane:Sprawiedliwy będzie żył z wiary.

„Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości.

Kim według Ciebie jest Jezus?

List św Pawła do Filipian 3:20-21

Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa.
On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko.