Kilka słów o naszej społeczności

Kościół Chrześcijański w Białymstoku

Jesteśmy grupą chrześcijan, którzy w wyniku okazanej nam łaski Bożej, narodzili się na nowo i uwierzyli ewangelii. Ewangelii, która głosi, iż Jezus Chrystus jest Panem i Bogiem, który  przyszedł na ten świat i zmarł za nasze grzechy oraz zmartwychwstał dla naszego zbawienia, ku chwale Boga, a teraz oczekujemy jego powtórnego przyjścia w chwale.

Wierzymy, że każdy człowiek, który uwierzy w Jezusa, zostaje usprawiedliwiony przez Boga.

Wierzymy również, że jako grzeszni ludzie, jesteśmy martwi w swoich grzechach i ciąży na nas gniew Boży. Jednakże dzięki łasce Bożej i jego opatrzności, poprzez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ten Boży gniew i kara wiecznego potępienia, zostaje usunięta wobec każdego, kto narodził się na nowo, pokutuje ze swoich grzechów i wierzy w Jezusa Chrystusa.

Naszym pragnieniem jest dzielenie się ewangelią zbawienia oraz przybliżanie Bożych prawd objawionych w Słowie Bożym.

Nasze pragnienie realizujemy między innymi podczas naszych wspólnych spotkań.

Spotykamy się w niedzielę o godz.10:00; CAMERA CAFE ul. Lipowa 14 lok. 11 (wejście od ul. Nowy Świat) w Białymstoku.

Zapraszamy!