Bóg wszystko zaplanował

Bóg wszystko zaplanował

Rzm 8:29 Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi.Pragnę pochylić się dziś nad wyrażeniem z tego wersetu: „których on przedtem znał” z naciskiem na słowo „znał”.

Wiecie, że to słowo dotyczy również Jezus Chrystusa? Piotr w swoim 1 liście 1:20, tak napisał:
1Pt 1:20 Przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was.W Piotra jest to słowo „przeznaczonego” i dotyczy Chrystusa (proszę sprawdźcie sami w najbliższym kontekście). Ogólnie jest to greckie słowo PROGNOSIS i jest zapisane w systemie STRONG pod nr 4267.

Zadam zatem pytanie:
Czy Bóg przewidział przyjście Jezusa Chrystusa na świat i jego śmierć, czy tez to zaplanował?

Ja wierzę, że zaplanował. Wierzę również, że Bóg zaplanował zbawić przed założeniem świata ludzi, których postanowił przeobrazić na obraz jego Syna. Wierzę, że tak jak przyjście Jezusa było zaplanowane tak również zbawienie braci Chrystusa było zaplanowane.

A ty jak wierzysz?