Zbawienie w kościele?

Zbawienie w kościele?

„Kościół Chrześcijański jest ciałem zgromadzonych ludzi, którzy na głos Boga opuścili wszystko, by się spotkać z Nim.

Ponadto głównym celem nie jest spotykanie się ze sobą tych, którzy zostali wezwani, ale spotykanie Tego, który zwołał zgromadzenie Boga. Celem zgromadzania, jest słuchanie Jego głosu,
wypełnienie tego, co polecił czynić oraz uwielbienie Go (reprezentowanie) i wywyższenie ponad wszystko”.
(znalezione w internecie)

Choć nie znamy dokładnie autora tych słów to jednakże oddają one w sposób znakomity sedno istnienia i spotykania się kościoła. Z wielkim smutkiem widzimy, że w dniach dzisiejszych kościół zapomina, że to Bóg jest centrum tego zgromadzenia a nie człowiek. Widzimy to tam, gdzie szuka się coraz to nowych, bardziej wymyślnych, metod i technik dopasowanych do człowieka, aby tylko ludzie czuli się dobrze i komfortowo i zechcieli przychodzić, zgromadzać się.Widzimy to również tam, gdzie sam kościół (grupa ludzi) stał się centrum zgromadzenia, gdzie kościół stał się najważniejszy, gdzie kościół jest gloryfikowany.

Oba te zjawiska zostały oddane następującymi myślami:

„Pozyskiwanie członków do kościoła cielesnymi metodami”

Druga zaś myśl, w najmocniejszej jej odsłonie:

„Poza kościołem nie ma zbawienia”.

Obie te myśli są niewłaściwe i nieprawdziwe w świetle Słowa Bożego. Słowo Boże poucz, iż:

„W kościele to TYLKO ewangelia jest mocą Bożą. Nie tylko w zbawieniu ale również w wzrastaniu duchowym”.

Druga myśl jest nieprawdziwa, gdyż to Chrystus jest Zbawicielem a nie kościół. I prawda powinna być wyrażana następująco:

„Poza Chrystusem nie ma zbawienia”.

Zachęcamy zatem do przyjrzenia się sobie i swemu kościołowi: Czy Chrystus jest tam JEDYNYM zbawicielem, oraz, czy ewangelia jest JEDYNĄ mocą?!Zachęcamy również do zbadania, czy kościół w którym jesteś, jest Teocentryczny (w centrum jest Bóg) czy też antropocentryczny (w centrum jest człowiek, grupa ludzi).

Pozdrawiamy