Społeczność Biblijna z Ostrowa Wielkopolskiego http://spolecznoscbiblijna.pl/

Ewangeliczny Zbór Reformowany z Gorzowa Wielkopolskiego https://reformowanigorzow.pl/